REGULAMIN Sekcji Karate SSiR ARAWASHI

Regulamin Zajęć Sportowych SSIR ARAWASHI:

Sekcja karate Shotokan/WKF

CZĘŚĆ OGÓLNA

Sekcja karate działa w ramach „Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Arawashi”.Sekcja karate prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego. Treningi obejmują naukę karate w stylu Shotokan/WKF Zajęcia sportowe mają na celu: a) wspieranie rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych, b) kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych pozytywnych cech charakteru takich jak: szacunek do bliźniego, systematyczność, sumienność, pracowitość. c) zakorzenienie i rozwój ducha rywalizacji, d)podnoszenie poziomu sportowego. 4.Zasadniczy sezon zajęć sportowych pokrywa się z rokiem szkolnym i trwa od początku września do końca czerwca. 5. Sekcja dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć sportowych w trakcie wakacji. 6. W okresie wakacji, ferii i przerw, świątecznych liczba zajęć dostosowana będzie do liczby chętnych uczestniczenia w zajęciach. 7.W okresie ferii i wakacji klub organizuje obozy sportowe.

ZASADY WPŁAT ZA ZAJĘCIA

& SKŁADKA ROCZNA

1.Składka roczna jest opłatą jednorazową. Coroczna jednorazowa składka klubowa i członkowska na rzecz Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji Arawashi w Polsce wynosi 40 zł. Składkę roczną należy wpłacić na konto SSiR Arawashii najpóźniej do dnia 15 stycznia br. Na tej podstawie, członkowie klubu zostaną uprawnieni do obniżenia opłaty rocznej.
Opłacenie składki członkowskiej uprawnia do ubezpieczenia na zawodach, udziału w egzaminach, zawodach sportowych i rekreacyjnych, szkoleniach oraz w obozach, badaniach sportowych, zajęciach organizowanych przez SSiR Arawashi ( Ja i Świat, Szkoła Języków Arawashi, zajęcia pływackie Arawashi Swimming, Treningi Personalne, Treningi Cross) ze zniżką. Każdorazową zniżkę ustala Zarząd SSiR Arawashi.

& OPŁATA ROCZNA

1.Opłata roczna jest kwota jaką ponosi ćwiczący za zajęcia karate 2.Opłata roczna za zajęcia karate wynosi 1000 zł/ 10 miesięcy/100 zł i jest kwotą ryczałtową podzieloną na wpłaty miesięczne. 3.Opłata roczna jest opłatą ryczałtową, płatna jest w miesięcznych ratach po 100 zł/ zwana dalej opłatą miesięczna. Opłatę miesięczną (od września do czerwca) opłaca się z wyjątkiem miesięcy ( lipiec,sierpień) w którym przypadają wakacje.

4.Wysokość opłaty miesięcznej( raty) dla osób, które regularnie opłacały składki roczne, są członkami SSiR Arawashi w ubiegłych sezonach pozostaje 90 zł/ miesięcznie.

& OPŁATA MIESIĘCZNA

5.Opłata Miesięczna ( dotyczy osób uczęszczających na zajęcia karate lub samoobrony). Jest to średnia liczba zajęć w skali miesiąca w skali roku dla jednej grupy tzw. 2 x w tygodniu. Średnia miesięczna zajęć waha się od 7 zajęć do 8 zajęć w zależności od miesiąca i dni świątecznych. Wszystkie zajęcia powyżej 8 treningów są zajęciami gratisowymi. Opłata wnoszona jest do 10 tego każdego miesiąca . Miesięczna opłata jest zryczałtowana to znaczy uwzględnia wszystkie święta oraz dni wolne od pracy, nauki (w tym m.in. "zielone szkoły", ferie czy rekolekcje). 6..Opłatę miesięczną należy uiścić do 10-dnia każdego miesiąca. 8.W przypadku nieobecności ciągłej trwającej min. 70% liczby treningów w danym miesiącu wynikającym z: a) Choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, b) Nieobecności planowanej np. wyjazd na ferie, na „zielona szkołę” zgłoszonej w sekcji lub u trenera przed planowaną przerwą lub łącznie 5 treningów, ćwiczący wnosi opłatę w wysokości 90% 9. Za pozostałe nieobecności sekcja nie dokonuje zwrotu opłat. 10.W przypadku nieobecności na zajęciach spowodowanych chorobą krótszych niż ½ miesiąca, lub chodzenia na zajęcia „w kratkę”, ćwiczący wnosi pełną opłatę miesięczną. 11.Brak wpłaty w danym miesiącu, powoduje wykluczenie z zajęć w kolejnym miesiącu. 12.W przypadku nieobecności za nieopłacone zajęcia, sekcja nie zwraca opłat za treningi. 13..Pojedynczy trening wynosi w : a) Dojo = 30 zł (nie podlega zniżkom rodzinnym) b) po za Dojo = 40 zł (opłatę za salę ponosi ćwiczący)

MIEJSCE ĆWICZEŃ

1.Zajęcia w Dojo: Szkoła Podstawowa, Siechnice, ul. Szkolna 4,55-011 Sala Fitness Club Fitness Level One,ul.Kwiatkowskiego 24,Siechnice - Sala Family Fit – Kamieniec Wrocławski,ul. Wrocławska

EGZAMINY

Jeżeli ćwiczący w ciągu 3 miesięcy przekroczy nieobecność 5 treningów poprzez chorobę lub chodzenie w „kratkę” prowadzący ma prawo nie dopuścić ćwiczącego do egzaminu na stopień kyu, chyba ,że odrobi zajęcia w grupach prowadzonych w sekcji. Nieobecność na zajęciach odrobić można w innych grupach prowadzonych w naszych sekcjach. Składki za udział w egzaminach należy wpłacać przelewem na wskazane konto SSiR Arawashi. Wysokość składek egzaminacyjnych ustalają Zarząd Stowarzyszenie Sportu Karate w Polsce i Polskiego Związku Karate.

INNE

1.Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu. 2. SSiR Arawashi zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje przez publikację zmiany na stronie internetowej www.arawashi.pl, bez konieczności pisemnego doręczania treści regulaminu członkowi stowarzyszenia. 3. Bez zgody trenera SSiR Arawashi zabrania się fotografowania pomieszczeń obiektu i ludzi, a także rejestracji audiowizualnej w tym elektronicznej. 4.. Korzystanie z sali zajęć grupowych możliwe jest tylko w obecności instruktora-trenera.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Aktywne Weekendy

SSiR Arawashi zaprasza na Rodzinne Weekendy💛💪

W każdy weekend aż do wakacji będą odbywały się

👉 darmowe 👈 treningi rodzinne.

🙌 Koncepcja zajęć to rodzinny trening:

👉 Mama z Tatą ćwiczą na sali z trenerem a na drugiej sali ćwiczą dzieci z innym trenerem 👉 co weekend inna forma ruchu dla rodziców i dzieci od 5 lat

aż do wakacji 💪👏

👉 Trening Obwodowy, TRX, Zumba, Trampoliny, Pumpy, Nordic Walking, Pilates, Joga, Zdrowy Kręgosłup, Karate, Judo, ABT, Tabata, Cellu Stop, Projekt Lato, Forma Express,Teakwondo, Brazylijskie Jiu-Jitsu, CrossKids Trening i wiele innych 👉mocna dawka energii 👌 👉zajęcia są darmowe dla mieszkańców Gminny Siechnice 👌

Warunek konieczny zapisy rodzinne (np. mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, mama i tata z dziećmi). W zajęciach bierzemy udział rodzinnie 👈

📣 2 tygodnie przed "Rodzinnym Weekendem" będziemy reklamować zajęcia na FB, osobno dla dzieci i osobno dla rodziców. Pamiętajcie ćwiczymy rodzinnie

Miejsce ćwiczeń: Level One Fitness/Siłownia, ul.Kwiatkowskiego 24

Rozpoczynamy 22.04 sobota godz. 12.00  aż do wakacji 2017

ZAPISY 733 333 078 zaznacz ,że to "Rodzinny Trening"

"Projekt współfinansowany jest przez MSiT"

Oferta SSiR Arawashi na Sezon 2016/2017. Jak zwykle działamy w trzech dziedzinach: sport, edukacja i rekreacja. Przedstawiamy Wam ofertę na nowy sezon: 1.SPORT: zajęcia będą odbywały się w na obiektach sportowych, w tym w nowo powstającej Siłowni/Fitness Level One w Siechnicach, Oferta sportowa: *karate na najmłodszych Karate Power KIDS *zajęcia crossFit Kids - projekt darmowy dla dzieci,współfinansowany przez Gminne Siechnice Zapisy na zajęcia 601 198 108 2.EDUKACJA: zajęcia z cyklu "Ja i Świat" oraz nauka języków obcych.Zajęcia będą odbywać się w Centrum Artystycznym Arawashi", w Siechnicach,ul. Kwiatkowskiego 24, Oferta edukacyjna: *zajęcia fotograficzne - projekt współfinansowany przez Gminę Siechnice *zajęcia artystyczno-plastyczne- projekt współfinansowany przez Gminę Siechnice *zajęcia malarskie - projekt współfinansowany przez Gminę Siechnice *zajęcia z nauki języków obcych: Angielski,Niemiecki,Rosyjski Zajęcia edukacyjne w dużej części będą prowadzone w nowym Centrum Artystycznym Arawashi ,obok nowej Siłowni/Fitness Level One. Zapisy na zajęcia edukacyjne 536 101 302 3.Rekreacja Oferta Rekreacyjna: *II Kurs Samoobrony - projekt darmowy dla wszystkich Pań z Gminny Siechnice *zajęcia Cross Trening i Fit Fight aerobikiem z elementami karate *zajęcia z nauki pływania w Termach Oławskich *Obóz Zimowy w Karpaczu w terminie 19-25.02.2017 *Obóz Letni w Łazach w terminie 5-15.07.2017 zapisy na zajęcia 601 198 108 ZAPISY ROZPOCZETE.Ilość miejsc , w szczególności na zajęcia współfinansowane przez Gminę Siechnice jest ograniczona.Decyduję kolejność zgłoszeń
   

OBÓZ LETNI 2017 ŁAZY

Termin: 05-15.07.2017 Łazy

Profile:

– sportowy – piłkarski – sztuk walki – tenisowy – fotograficzny – artystyczno-plastyczny – taneczny

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „BRYZA” 76-002 Łazy k/ Koszalina, ul. Wąska 2, ośrodek z pełną infrastrukturą: boiska do piłki nożnej, siatkówki, plac zabaw, 100 m do plaży

liczba miejsc ograniczona

W CENIE OBOZU ZAPEWNIAMY: – transport autokarem klimatyzowanym w obie strony – zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych – wyżywienie – 3 posiłki dziennie ,w tym drugie śniadanie – ubezpieczenie NNW oraz opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej. – opiekę medyczną na miejscu( pielęgniarka,lekarz,) – wycieczki, ognisko, dyskoteki oraz wiele atrakcji rekreacyjnych

Cena obozu:

1239 zł dla członków SSiR Arawashi + 100 zł (profil plastyczny)

1260zł dla osób z zewnątrz + 100 zł (profil plastyczny)

Każdy profil jest dodatkowo płatny.

Wypoczynek zgłoszony w Kuratorium Oświaty

zapisy 601 198 108

Galeria

UCZY BAWI EDUKUJE