Zarząd SSiR Arawashi

UCZY BAWI EDUKUJE

Władzami Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji ARAWASHI są:

  1. Walne Zgromadzenie Członków.
  2. Zarząd:
  • Łukasz Klujew – prezes zarządu
  • Jarosław Bednarczyk – wiceprezes zarządu
  • Jarosław Szymański – członek zarządu
  • Paulina Klujew – członek zarządu

3. Komisja Rewizyjna.

Katarzyna Piech

Łukasz Ciupiński

Joanna Borkowska