Historia

UCZY BAWI EDUKUJE

W 2009 roku trener klubu Sanbon Łukasz Klujew rozpoczął działalność karate shotokan w Siechnicach.Z jego inicjatywy  przekształcił istniejący klub Sanbon w Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji ARAWASHI. Działalność stowarzyszenia rozpoczęła się w grudniu 2012 r. i założyła swoją pierwsza sekcję karate w Siechnicach, tym samym jest aż do dziś jedynym licencjonowanym klubem Karate Shotokan/WKF.

 Stowarzyszenie za cel swojej działalności przyjęło m.in.  wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, trening sportowy zawodników i zawodniczek, dbanie o rozwój psychomotoryczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych, prowadzenie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, wspierających dzieci i młodzież oraz rodziny w trudnej sytuacji życiowej a także organizowanie kursów, szkoleń i zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

        W roku 2013 po raz pierwszy Stowarzyszenie przystąpiło do konkursów ogłaszanych przez Gminę Siechnice i pozyskało w ramach współfinansowania środki na realizację czterech projektów edukacyjno-sportowych. W 2015 stowarzyszenie przystąpiło z powodzeniem do konkursów ogłaszanych przez: Starostwo Powiatowe Wrocław, Starostwo Powiatowe Oława, Ministerstwo Sportu i Rekreacji.

Ponadto w ramach Stowarzyszenia od samego początku działają sekcję karate w Siechnicach, Oławie, Kamieńcu Wrocławskim oraz Żórawinie.

SSiR Arawashi w 2016 roku stworzyło sekcję gimnastyczną/cross kid, a w 2017 BJJ Jiu Jitsu.Od samego początku prężnie działa sekcja karate o charakterze wszechstronnie szkoleniowym od treningu karate, poprzez samoobronę dla kobiet oraz elementy technik judo dedykowane młodzieży i osobom dorosłym mającym siedzący tryb pracy, chcącym poprawić swoją kondycję oraz sylwetkę.