Karate Shotokan/WKF

UCZY BAWI EDUKUJE

Wywodzimy się ze stylu SHOTOKAN. W klubie trenujemy karate sportowe -World Karate Federation.Obecnie największa federacja na świecie ,która zrzesza 240 państw.W 2020 Karate WKFwystąpi pierwszy raz na olimpiadzie w Tokyo.Poniżej film z zawodnkiem Rafael Aghayev siedmiokrotny Mistrz Europy i czterokrotny Mistrz Świata. Zawodnik walczy w systemie WKF. Dużo niższy od swoich przeciwników ale na poniższym filmie widać jak małe ma to znaczenie i jak pięknie on to robi.

Poniżej wyjaśnienie na czym polega walka w karate sportowym i ocenianie.

       Zawodnicy są oznaczeni pasami czerwonym – AKA i niebieskim – AO.
Walczą 3 minuty – a w walkach o medale troszke więcej(zależy od kategorii wiekowej) Walka toczy się do uzyskania przewagi 8 punktów lub do upływu czasu walki, bądź do zakończenia walki przez sędziego na skutek przewinień albo niezdolności do walki.
Kryteriami przyznania punktu za technikę są: poprawna forma, dynamiczne zastosowanie, sportowa postawa, właściwy moment zastosowania techniki, właściwy dystans i utrzymanie czujności po ataku. Do przyznania punktu nie może zabraknąć żadnego z tych elementów.

1 punkt – YUKO można otrzymać za poprawną w sensie powyższych kryteriów technikę ręczną na strefy punktowane (tj. twarz, głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, plecy, boki)

2 punkty – WAZA ARI można otrzymać za kopnięcie na poziom CHUDAN czyli tułowia.

3 punkty – IPON można uzyskać za kopnięcie na poziom głowy – JODAN oraz za punktowaną techniką na leżącym przeciwniku.

Sędzia sygnalizuje przyznanie YUKO wyciągając rękę w bok, w kierunku nagradzanego zawodnika, pod kątem 45 stopni w dół, WAZA ARI – w kierunku zawodnika, równolegle do ziemi, IPON – w kierunku zawodnik, pod kątem 45 stopni w górę.
Jeśli zawodnik w kombinacji technik pierwszą technikę wykonuje na punkt, ale w kolejnej technice wykonuje kontakt, to nie będzie miał przyznanego punktu a tylko karę.
          W podsumowaniu można stwierdzić, że przepisy WKF kładą duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa startującym zawodnikom, a jednocześnie poprzez premiowanie trudniejszych technik, dbają o podniesienie wartości widowiska sportowego.